Bestuurslid

De bestuursleden hebben diverse taken, zoals (vice)voorzitter, secretaris, penningmeester en PR verantwoordelijke. Alle werkzaamheden voor de stichting zijn op vrijwillige basis waar geen financiële vergoeding tegenover staat. Bestuursleden bepalen de doelen en werken mee aan de realisatie daarvan door deelname aan diverse acties. We vergaderen minimaal 6 avonden per jaar.

Vriend van de stichting

Vrienden van de stichting helpen mee met de uitvoering of het bedenken van acties om geld in te zamelen.

Sponsor

Sponsoren doneren geld al dan niet voor een specifiek project. Dufashanye heeft een ANBI status, waardoor giften aftrekbaar zijn bij de Belastingdienst.

Opdrachtgever

U kunt ons een opdracht geven, bijvoorbeeld voor hand- en spandiensten of een kleine verhuizing. De opbrengst gaat volledig naar de projecten van Dufashanye.

Interesse in één of meer van de vacatures, mail dan naar info@2Burundi.com.