Het Family Based Rehabilitation (F.B.R.) project helpt jongeren met een verstandelijke beperking in Bubanza (Burundi – Centraal Afrika) integreren binnen hun eigen gemeenschap.

“Onze inzet voor jongeren met een verstandelijke beperking is uniek en effectief in Burundi!”

De vier sociaal werkers begeleiden de cliënten en hun families in het Family Based Reabilitation centre (‘het centrum’) en thuis. Deze combinatie en het betrekken van de families blijkt een succesformule, wij noemen dit het F.B.R. project. Niet alleen helpen we op deze manier veel meer mensen, dit draagt ook bij aan de integratie van mensen met een verstandelijke beperking.

Op de vruchtbare grond (van 2Ha) rondom het centrum worden volop bananen, maïs, ananassen, suikerriet en palmbomen verbouwd. Dit zorgt voor werkgelegenheid en inkomsten voor het centrum.

We hebben een activiteitencentrum gebouwd waar sociaal werkers begeleiding bieden aan mensen met een verstandelijke beperking en waarvandaan de sociaal werkers hen thuis bezoeken. Wij hebben bewust geen inrichting gebouwd, omdat we de cliënten in hun eigen leefomgeving willen laten functioneren. Het centrum staat in Musigati in de provincie Bubanza, een gebied met 12000 inwoners en ruim een uur rijden van de hoofdstad Bujumbura.

Op dit moment helpen de sociaal werkers 50 cliënten en hun families. Ook participeren de familieleden, van cliënten die op de wachtlijst staan, op het terrein van het centrum.
Ons uiteindelijke doel is jaarlijks 120 mensen met een verstandelijke beperking de kans te geven om in hun eigen leefomgeving te functioneren. Het liefst zonder de financiële steun vanuit Nederland.

Aanleiding

Volgens de WHO hebben 800.000 inwoners van Burundi een handicap. Dat is 10% van de 8 miljoen tellende bevolking. Hiervan heeft 10% (80.000 mensen) een verstandelijke beperking. Slechts een klein aantal van hen woont thuis bij familie of in gespecialiseerde centra, terwijl de rest van deze mensen op straat leeft en wordt aangeduid als dwaze of domme mensen.

Een groep mensen onder leiding van André Masumbuko is met het idee gekomen om in Burundi een project te starten voor jongeren met een verstandelijke beperking. Dit project draagt bij aan het doorbreken van de vicieuze cirkel en leert de lokale bevolking met respect om te gaan met mensen met een beperking. Die op hun beurt een menswaardiger bestaan zullen krijgen door te integreren in de samenleving en een bijdrage te leveren aan hun levensonderhoud.

Voordat de oorlog in Burundi uitbrak, werkte André Masumbuko er met dove mensen. Eerst als een gespecialiseerde leraar en daarna als projectcoördinator in een Community Based Rehabilitation project voor gehandicapte mensen. In 1995 vluchtte hij uit Burundi en kwam hij in Nederland terecht. In de periode van 1999 tot 2010 werkte hij met mensen met een verstandelijke beperking (in Breidablick in de Midden-Beemster). In 2010 verhuisde hij terug naar Burundi waar hij zijn eigen land helpt zich te ontwikkelen en zich specifiek inzet voor mensen met een verstandelijke beperking.

Lokatie

In heel Burundi zijn er slechts twee instituten die werken met mensen met een verstandelijke beperking. Eén daarvan bevindt zich in Bujumbura en is gespecialiseerd in mensen met zowel een verstandelijke beperking als met een psychiatrische aandoening (zoals psychoses en wanen). Het andere is in de provincie Ruyigi en is alleen gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een verstandelijke beperking.

Dit project wordt uitgevoerd in de provincie Bubanza waar nog geen faciliteit bestaat die met mensen met een verstandelijke beperking werkt en richt zich in het bijzonder op de Musigati gemeenschap. Wij werken samen met de lokale organisatie Association Raphael au Burundi (‘A.R.B.’), die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project.

Lokale projectorganisatie

De A.R.B. is op 27 april 2010 opgericht. Het is een goedgekeurde NGO in Burundi met registratienummer 570 / 711 du 27/04/2010. Het bestuur bestaat uit vijf vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het project en er de dagelijkse leiding over hebben. A.R.B. is juridisch eigenaar van alle middelen die nodig zijn voor dit project (grond, gebouwen, kantoorbenodigdheden, vervoermiddelen).

Het bestuur bestaat uit de volgende Burundese personen:

 1. André Musumbuko, Managing Director, hij is projectmanager van beroep
 2. Egide Badyatuyaga, Project Coordinator, hij is administrateur van beroep
 3. Immaculée Ndarurinze, Administration and Finance Officer, zij is financieel manager
 4. Placide Sindihebura, Healthcare Service Advisor, zij is socio-therapeut van beroep
 5. Dr Alois Hakizimana, Doctor/Physician, hij is neuro-psycho-thereapeut van beroep

Doelgroepen

Het F.B.R. project richt zich op de volgende doelgroepen:

 • 120 jongeren met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 5 tot en met 30 jaar in Burundi (provincie Bubanza, Musigati gemeenschap)
 • Hun ouders, familieleden, buren en andere direct betrokkenen
 • De gehele bevolking van de provincie Bubanza (12.000 inwoners)

Doelstellingen

Het project kent drie onderdelen:

 • Preventie gericht op gezondheidszorg. Voorlichting en educatie aan de gehele bevolking van Bubanza (12.000 inwoners), over hygiëne, voeding, het nut van schoon drinkwater en het recht op vaccinaties. Hierdoor leert de gehele bevolking hoe zij ziektes en handicaps kan voorkómen.
 • Interventie. Verschaffen van medische zorg aan jongeren met een verstandelijke beperking en voorlichting en educatie aan de gehele bevolking over verstandelijke beperkingen. Hierdoor leren zij dat een verstandelijke beperking geen vloek is, wordt stigmatisering doorbroken en kunnen de jongeren met een verstandelijke beperking uit hun isolement komen en in de lokale gemeenschap integreren.
 • Rehabilitatie. Ambulante begeleiding aan 120 ouders en hun kinderen met een verstandelijke beperking. De ouders (en andere betrokkenen) leren hoe zij in het dagelijkse leven met hun kinderen om kunnen gaan. Door trainingen aan de jongeren te geven, leren zij (hand)vaardigheden om lokale producten te maken en te verkopen. Hierdoor zullen zij een stuk zelfstandiger kunnen functioneren en een bijdrage kunnen leveren aan hun levensonderhoud.

Toekomstvisie

Dufashanye 2Burundi en A.R.B. zien vele mogelijkheden voor uitbreiding van de activiteiten op het terrein van het centrum, zoals:

 • Verhuur van de activiteitenruimte als conferentiezaal.
 • Aanbieden van kampeermogelijkheden op het complex. Waarbij jongeren met een verstandelijke beperking de kampeergasten een ontbijt, lunch en diner aanbieden.
 • Vanuit Nederland via internet en social media (website, facebook, app) de verblijfplaats voor toeristen promoten en hen voorzien van informatie over een reis naar Burundi.
 • In Burundi de verblijfplaats promoten bij expats en Afrikaanse reizigers.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen via onze Facebook pagina ‘2Burundi’ of mail ons voor meer informatie via info@2Burundi.com.