Oorsprong

In 1995 kwam André MASUMBUKO met zijn gezin in Oosthuizen wonen.  André wilde zich blijven inzetten voor zijn geboorteland. Hij zorgde voor de samenwerking tussen de Burundese kerkgemeenschap ’Eglise Evangelique de l’Afrique Centrale (verder genoemd als de E.E.A.C.) en de Nederlandse Kerkgemeenschap Zeevang en Oudendijk. De Nederlandse Kerkgemeenschap zamelde geld in voor het Tabitha project en de bouw van een varkensstal.

De jongerenwerker van de Kerkgemeenschap Zeevang en Oudendijk organiseerde in 2003 een reis naar Burundi. 11 vrijwilligers namen deel aan deze reis. De reis had tot doel de projecten van de E.E.A.C. te bezichtigen en zelf de handen uit de mouwen te steken. Zo hebben zij geholpen bij het schilderen van een cultureel centrum, in een weeshuis en stenen gesjouwd voor de aanleg van een vloer in een kerk.

Oprichting van de stichting

De opgedane indrukken hebben de groepsleden niet losgelaten. Zij wilden zich blijven inzetten voor de mensen in Burundi, voornamelijk voor de vele weduwen en wezen in het land. De groep besloot een stichting op te richten, genaamd Dufashanye (wat ‘help elkaar’ betekent). Sinds maart 2004 is de stichting opgericht en nog altijd bestaat het bestuur uit leden van het reisgezelschap uit 2003.

Samenwerking met de A.R.B.

Sinds 2013 werkt Dufashanye actief samen met de Association Raphael au Burundi (A.R.B.). Deze organisatie is opgericht op 27 april 2010 en is een goedgekeurde NGO in Burundi met registratienummer: 570 / 711 du 27/04/2010. Het bestuur bestaat uit 5 Burundese vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor het project: Family Based Rehabilitation (F.B.R.).

André’s uitleg over zijn initiatief:
“Voor de oorlog uitbrak werkte ik in Burundi met dove mensen. Eerst als een gespecialiseerde leraar en daarna als projectcoördinator in een Community Based Rehabilitation project voor mensen met een verstandelijke beperking. In 1995 ontsnapte ik door de oorlog uit Burundi en ging naar Nederland. In de periode van 1999 tot 2010 werkte ik in Breidablick met mensen met een verstandelijke beperking. In 2010 ging ik terug naar mijn thuisland Burundi. Op dit moment help ik mijn eigen land te ontwikkelen in het algemeen met de nadruk op het bijstaan van mensen met een verstandelijke beperking om zelfvoorzienend te kunnen worden.”

Toevoeging 2Burundi

De toevoeging 2Burundi refereert naar onze toekomstvisie. 2Burundi staat voor ‘naar Burundi’. Zodra de situatie in Burundi het toelaat organiseert Dufashanye 2Burundi reizen naar Burundi. Allereerst voor kennisuitwisseling met de A.R.B. en hun sociaal werkers en op termijn voor recreatie.