Onze missie: “Hulpbehoevende Burundese mensen een beter toekomst perspectief bieden.”

Dufashanye [doefásjanjè] betekent help elkaar. Stichting Dufashanye 2Burundi helpt jongeren met een verstandelijke beperking in de provincie Bubanza (ruim een uur rijden van de hoofdstad Bujumbura in Burundi). Dit project van onze partner NGO Association Raphael au Burundi (‘A.R.B.’) noemen wij het Family Based Rehabilitation (‘F.B.R.’) project.

Wij laten jongeren met een verstandelijke beperking integreren binnen hun eigen leefgemeenschap. Helaas zijn deze jongeren achtergesteld en zijn er nog weinig voorzieningen voor hen in Burundi. Het is bijvoorbeeld onmogelijk voor hen om naar school te gaan en een praktijkopleiding te volgen. Dufashanye 2Burundi helpt hen aan een beter leven! Dit is mogelijk door de unieke combinatie van begeleiding in ons activiteitencentrum en bij de cliënten en hun ouders/verzorgers aan huis. Nu al helpen onze 3 sociaal werkers met weinig middelen 24 cliënten en hun gezinnen.

Voor slechts € 6 per maand helpen de sociaal werkers al een kind met een verstandelijke beperking of zijn/haar ouders/verzorgers.

“Elk kind moet mee kunnen doen!”

YouBeDo doneert een deel van de opbrengst van haar verkochte boeken aan Dufashanye 2Burundi. Heb je een boek nodig? Bestel deze dan via www.youbedo.com en kies 2Burundi Dufashanye als goed doel.

Wilde Ganzen heeft ons in 2014 en 2017 gesteund met de realisatie en uitbreiding van het Family Based Rehabilitation project. Wij zijn dankbaar dat  zij met ons samenwerken.

Wilt u meer weten over de oorsprong van onze stichting, ga dan naar de pagina Historie.

Toekomstvisie

2Burundi staat voor ‘naar Burundi’. Zodra de situatie in Burundi het toelaat organiseert Dufashanye 2Burundi reizen naar Burundi. Allereerst voor kennisuitwisseling met het bestuur en de sociaal werkers van de A.R.B. en op termijn voor recreatie. Het toerisme vanuit binnen en buitenland genereert inkomsten voor het centrum en werk voor de cliënten!

Meer informatie over onze toekomstvisie vindt u hier.

Mail naar info@2burundi.com voor suggesties of vragen. Wil je persoonlijk contact? Bel dan naar 06 24211440.

Kamer van Koophandel nummer (KvK nummer):  37111639
IBAN nummer: NL25INGB0004663912 t.n.v. Stichting Dufashanye
Fiscaal nummer: 815954694
Postadres: Jan Bronnerhof 41, 1628 ZL Hoorn

Visie

  1. Burundese mensen het beste weten wat goed is voor hun land, hun mensen, hun samenleving;
  2. We willen zo volledig mogelijk aansluiten op de “unieke” persoon door naar de mogelijkheden te kijken en de beste capaciteiten uit deze persoon te halen;
  3. Mensen in Nederland geheel op basis van vrijwilligheid en zonder enig winstbejag bijdragen aan projecten in Burundi en Nederland. Slechts geringe onkosten van de bestuursleden worden vergoed;
  4. Mensen in Nederland middelen bieden, zodat Burundese mensen hun kennis en kunde kunnen ontplooien;
  5. Door wederzijds contact en begrip de levenskwaliteit in Burundi en Nederland kan verbeteren en dat men kan leren van de cultuur en ervaring van elkaar.

Doelen van 2021 

 1. Wij zorgen ervoor dat 3 van de 4 sociaal werkers van het F.B.R. project de 50 cliënten en hun families begeleiding bieden in het activiteitencentrum en aan huis.
  De 4e sociaal werker wordt gefinancierd vanuit de opbrengst van het kippenproject.
 2. Wij monitoren het F.B.R. project.
 3. Wij monitoren het kippenproject.
 4. Wij organiseren een reis naar Burundi voor kennisuitwisseling met de bestuursleden en sociaal werkers van de A.R.B.. Indien het reisadvies dit toelaat.
 5. Wij betrekken de ‘Vrienden van de stichting’ en geïnteresseerden bij de voortgang van het F.B.R. project. Eenmaal per jaar organiseren wij een bijeenkomst en daarnaast informeren wij hen via Facebook, de website en WhatsApp.

Ons beleidsplan op 1 A-4, lees je hier Beleidsplan Dufashanye 2Burundi 2021.

Bestuursledenbestuur

C. Jansma-Glas, voorzitter
H.M. Vogel, penningmeester
P.M.A. Janssen-Dekker, secretaris en PR verantwoordelijke

De bestuursleden van Dufashanye 2Burundi en de A.R.B. zetten zich vrijwillig en belangeloos in voor het Family Based Rehabilitation project in Burundi.

Jaarverslagen

Word geïnspireerd door onze jaarverslagen. Je leest hoe onze doelen zijn behaald en welke projecten wij hebben gesteund. Ben je benieuwd hoe wij dit hebben kunnen bereiken? Lees dan welke activiteiten wij hebben uitgevoerd en kijk eens naar de financiële verantwoording.

Veel leesplezier! Jaarverslag 2020, Jaarverslag 2019, Jaarverslag 2018, Jaarverslag 2017Jaarverslag 2016Jaarverslag 2015.

ANBI status

ANBI_logoDufashanye 2Burundi heeft een ANBI status. Wat onder andere betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn van de Belasting.
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl (programma ANBI opzoeken: Dufashanye gevestigd in Hoorn).